POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PENTRU CONCURSUL
„CATALIZATOR DE ÎNCEPUTURI”

(Anexa la regulamentul concursului „Catalizator de începuturi”)

Această Politică de Confidențialitate este adresată tuturor participanților la concursul „Catalizator de începuturi” (denumit „Concursul”) organizat de Asociația Cred în România, al cărei regulament este disponibil la adresa următoare: http://www.credinromania.ro/arta/regulament. Vă rugăm să citiți acest document cu atenție, deoarece explică de ce avem nevoie să colectăm și să stocăm datele dvs. personale, cum le folosim și care sunt drepturile dvs.

Cred în România, proprietarul site-ului www.credinromania.ro și organizatorul al concursului „Catalizator de începuturi”, se angajează să protejeze datele personale și să respecte Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (GDPR) și legea românească nr. 363/2018.

 

 1. Definiții

Cuvintele care încep cu literă majusculă au semnificațiile definite mai jos. Definițiile au același înțeles indiferent dacă termenii definiți apar în singular sau în plural.

„Câștigător” înseamnă orice artist Participant care a câștigat Concursul (pe baza votului juriului și a publicului) și care ar trebui să primească un premiu sau o mențiune conform condițiilor stabilite în Regulamentul Concursului.

„Date Sensibile” înseamnă date personale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice; apartenența la un sindicat; date genetice, date biometrice procesate exclusiv pentru a identifica un ființă umană; date de sănătate; date referitoare la viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane.

„Organizator” înseamnă Asociația „Cred în România”, cu sediul în Str. Ioan Bianu nr. 27, biroul 2, et. 1, ap. 3 Sector 1, București, cod de înregistrare fiscală 45303004;

„Participant” (denumit și „Dvs.”) înseamnă orice artist (persoană fizică) care se înscrie pentru a lua parte la Concurs;

„Parteneri” înseamnă înseamnă orice asociație sau companie care participă la organizarea Concursului alături de Organizator, în calitate de sponsor, structură gazdă sau societate media, și persoanele fizice membre ale juriului de selecție a Participanților și a Câștigătorilor. Partenerii deja identificați sunt următorii: Arcub și Primăria Municipiului București.  Membrii juriului deja identificați sunt următoarele persoane: Petru Lucaci, Maria Pașc, Roxana Tolici, Suzana Vasilescu și Mihai Zgondoiu..

„Date Personale” înseamnă, conform articolului 4 din Regulamentul (UE) 2016/679, orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („Subiect de date”); o persoană fizică identificabilă este aceea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale ale acelei persoane fizice; Datele Personale se referă la toate informațiile referitoare la o persoană privată identificată sau care ar putea fi identificată.

„Prelucrare” înseamnă, conform articolului 4 din Regulamentul (UE) 2016/679, orice operație sau ansamblu de operații efectuate asupra datelor personale sau asupra seturilor de date personale, fie automatizat, fie manual, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, difuzarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

 1. Colectarea și prelucrarea Datelor Personale ale Dvs.

2.1. Colectarea și utilizarea Datelor Personale ale Dvs.

Colectarea Datelor Personale ale dvs. se bazează exclusiv pe consimțământul dvs. de a participa la Concurs, ceea ce presupune acceptarea Regulamentului Concursului. Cu toate acestea, pentru buna organizare a Concursului, Organizatorul trebuie să colecteze și să prelucreze unele informații personale referitoare la Participanți, Organizatorul fiind astfel un Controlor de Date Personale în conformitate cu această Politică de Confidențialitate.

Datele colectate pentru toți participanții sunt: numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, data nașterii, acte de studii (dovada care atestă calitate de student în cadrul unei universități de arte sau de arhitectură sau diploma eliberată la absolvire de o astfel de universitate), precum și orice alte informații referitoare la formarea academică și artistică a Participantului pe care acesta consideră util să le includă în descrierea sa personală (denumite în continuare „Informații de Fond”); identificatorii conturilor Participantului pe rețelele de socializare precum Linkedin, Instagram, Facebook și TikTok (denumite în continuare „Conturi de Social Media”).

Toate aceste informații vor fi colectate printr-un formular (denumit în continuare „Formular”) care trebuie completat de către Participant pentru a se înregistra și a lua parte la Concurs. Informațiile furnizate trebuie să fie precise și actualizate, deoarece orice eroare ar putea duce la probleme de comunicare sau chiar la discalificarea Participantului din Concurs.

Informațiile referitoare la data nașterii, naționalitate sau adresa de domiciliu sau reședință ale Participantului sunt colectate pentru a valida eligibilitatea Participantului de a participa la Concurs.

Informațiile referitoare la numele și prenumele și la Informațiile de Fond sunt colectate pentru a fi publicate pe site-ul Organizatorului în scopul promovării lucrării Participantului și pentru a anunța public numele Câștigătorilor Concursului.

Adresa de e-mail și numărul de telefon ale Participantului vor fi utilizate de către Organizator pentru a comunica cu Participantul conform Regulamentului Concursului. De asemenea, adresa de e-mail va fi publicată pe site-ul Organizatorului, pentru a permite vizitatorilor interesați de lucrarea Participantului să intre în contact cu acesta. În cazul în care nu doriți ca adresa dvs. de e-mail să fie publicată pe site, trebuie să indicați acest lucru în secțiunea de comentarii a Formularului, sau, ulterior, trimițând un e-mail la adresa următoare: contact@credinromania.ro

Vârsta este necesară pentru a verifica eligibilitatea Participantului la concurs.

Conturile de Social Media ale Participantului vor fi publicate, de asemenea, pe site-ul Organizatorului în scopul promovării lucrării Participantului. Chiar dacă furnizarea unor astfel de informații nu este obligatorie (contrar tuturor celorlalte tipuri de informații solicitate), Participanții sunt încurajați în mod expres să le furnizeze, deoarece aceasta le va crește vizibilitatea și posibil șansele de a câștiga Concursul (o parte din punctajul final atribuit Participantului provenind de la public, conform explicării din Regulamentul Concursului).

Atunci când un Participant este desemnat Câștigător, trebuie să colectăm următoarele date cu caracter personal: o scanare a documentului de identitate al Participantului (carte de identitate sau pașaport, denumite în continuare „CI”) și CNP-ul Câștigătorului. Naționalitatea, data nașterii, adresa de domiciliu sau reședință și  CI-ul Participantului sunt colectate doar pentru a verifica îndeplinirea de către Câștigător a condițiilor de eligibilitate pentru a participa la Concurs și pentru a confirma exactitatea Datelor Personale furnizate, acestea nu vor fi transmise către niciun terț și nici făcute public. CNP-ul Participantului (care va fi colectat dacă nu apare pe documentul de identitate), este colectat pentru a proceda la îndeplinirea obligațiilor legale (plata datoriilor fiscale obligatorii prin lege menționată la art. 11.1 din Regulament) impuse Organizatorului în cazul în care Participantul devine Câștigător. În plus, în cazul în care un Participant este desemnat Câștigător, acesta trebuie să furnizeze Organizatorului detaliile contului său bancar, astfel încât Organizatorul să poată transfera valoarea premiului sau a mențiunii câștigate.

Vă rugăm să rețineți că Organizatorul nu solicită furnizarea Datelor Sensibile și că este strict interzisă furnizarea unor astfel de informații. Mai mult, nu trebuie furnizate Date Personale ale persoanelor minore cu vârsta sub 16 ani în niciun fel, deoarece aceste persoane oricum nu sunt eligibile ca participanți

 

2.2 Stocarea, reținerea și Prelucrarea Datelor Personale ale Dvs.

Datele Personale ale dvs. vor fi stocate pe calculatorul administratorilor Organizatorului, situat în România. Nu vor fi furnizate către niciun terț, exceptând condițiile stabilite în această Politică de Confidențialitate. Vom păstra doar Datele Personale ale dvs. pentru timpul necesar pentru a îndeplini scopurile menționate mai sus, cu excepția cazului în care ați exercitat dreptul de a șterge aceste date înainte de expirarea acestui termen. Vom reține și utiliza informațiile dvs. personale în măsura necesară pentru a respecta obligațiile noastre legale, pentru a soluționa litigii și pentru a apăra drepturile, acordurile și politicile noastre. Ne angajăm să arhivăm Datele Personale imediat ce acestea nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate și prelucrate. Prin urmare, trei luni după data de încheiere a Concursului (adică pe 6 ianuarie 2025), vom șterge toate Datele Personale ale Participanților și vom păstra doar Datele Personale ale Câștigătorilor pentru scopurile menționate mai sus, până când vom confirma că toate obligațiile legale și administrative au fost îndeplinite (dar nu mai mult de 10 ani de la data încheierii Concursului în orice caz).

 

2.3 Transmiterea Datelor Personale către Partenerii Organizatorului

După cum este menționat în articolul 2.1 de mai sus, Datele Personale ale Dvs. vor fi făcute publice pe site-ul Organizatorului și pe conturile sale de social media (Instagram, Facebook, TikTok, Linkedin). Acestea pot fi, de asemenea, publicate pe site-urile și conturile de social media ale Partenerilor noștri în aceleași scopuri.

 

2.4 Date tehnice generate de Dvs.

Vom colecta, de asemenea, informații despre modul în care este accesat și utilizat site-ul nostru web („Date de Utilizare”). Aceste Date de Utilizare includ informații precum adresa Protocolului Internet (IP) a calculatorului dvs. (de exemplu, adresa IP), tipul de browser, versiunea browserului, paginile site-ului nostru web pe care le vizitați, ora și data vizitei dvs., timpul petrecut pe acele pagini, identificatori unici ai dispozitivului, limba software-ului de navigare utilizat de terminal, zona geografică în care este localizat terminalul dvs. (geolocație) și alte date de diagnostic. De asemenea, folosim cookie-uri și tehnologii similare de urmărire pentru a urmări activitatea pe site-ul nostru web și pentru a stoca anumite informații.

Cookie-urile sunt fișiere cu o mică cantitate de date care pot include un identificator unic anonim. Cookie-urile sunt trimise către browserul dvs. de la un site web și stocate pe dispozitivul dvs. Tehnologiile de urmărire utilizate sunt, de asemenea, balizele, etichetele și scripturile pentru a colecta și urmări informații și pentru a îmbunătăți și analiza site-ul nostru web. Puteți instrui browserul dvs. să refuze toate cookie-urile sau să vă avertizeze atunci când un cookie este trimis. Cu toate acestea, dacă nu acceptați cookie-urile, este posibil să nu puteți utiliza anumite părți ale site-ului nostru web.

Exemple de Cookie-uri pe care le utilizăm:

⦁ Cookie-uri de sesie. Utilizăm Cookie-uri de Sesie pentru a opera site-ul nostru web.

⦁ Cookie-uri de preferință. Utilizăm Cookie-uri de Preferință pentru a vă aminti preferințele și diferitele setări.

⦁ Cookie-uri de Securitate. Utilizăm Cookie-uri de securitate în scopuri de securitate.

Astfel de date pot fi folosite pentru a furniza, menține și securiza site-ul nostru web (anumite date trebuie reținute legal pentru a ne permite să asigurăm securitatea site-ului nostru web și să detectăm, prevenim sau urmărim tentativele de intruziune informatică malefică sau încălcarea Regulamentului Concursului); pentru a înregistra acceptarea dvs. a prezentei Politici de Confidențialitate; pentru a gestiona solicitările pe care ni le trimiteți; pentru a comunica cu dvs.

Pentru mai multe informații despre gestionarea Cookie-urilor, vă rugăm să verificați articolul 4 de mai jos.

 

2.5 Posibile transferuri ulterioare de Date Personale

În niciun caz nu vom comunica sau pune la dispoziție Datele Personale către terțe părți în scopuri comerciale și de marketing sau de profilare.

Nu vom partaja, vinde, închiria sau dezvălui Datele Personale către terțe părți în afara celor menționate în prezenta Politică de Confidențialitate fără consimțământul dvs. prealabil. Cu toate acestea, putem fi nevoiți să dezvăluim anumite Date Personale despre dvs. la cererea autorităților administrative sau judiciare competente pentru a respecta obligațiile noastre legale și reglementările, sau pentru a proteja și apăra drepturile și interesele noastre și/sau pentru a preveni orice abuz, utilizare necorespunzătoare sau utilizare neautorizată a site-ului nostru web. Vom lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a asigura că Datele Personale sunt prelucrate în siguranță și în conformitate cu această Politică de Confidențialitate și cu legile și reglementările aplicabile.

De asemenea, intenționăm să folosim serviciile Google Ads pentru a crește vizibilitatea articolelor publicate pe site-ul nostru web referitoare la concurs și la prezentarea participanților. În cazul în care dorim să folosim aceste servicii pentru un articol care conține o parte din datele dumneavoastră personale, vă vom solicita acordul prealabil.

 

 1. Drepturile dvs. referitoare la Datele Personale ale Dvs.

În primul rând, aveți dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea Datelor Personale ale dvs., motiv pentru care am redactat această politică detaliată. În plus, în orice moment, puteți:

 • accesa toate Datele Personale pe care le avem stocate despre dvs. (acesta este dreptul dvs. de a accesa Datele Personale) și să solicitați să vi le furnizăm, inclusiv informații despre cui au fost transmise informațiile dvs. personale (toate aceste informații vă vor fi furnizate sub formă de e-mail);
 • corecta, actualiza și modifica informațiile dvs. personale (sunteți invitat să o faceți prompt dacă apare vreo modificare);
 • solicita limitarea Prelucrării Datelor Personale ale dvs.;
 • retrage consimțământul dvs. la Politica de Confidențialitate și/sau să solicitați ștergerea Datelor Personale ale dvs. În acest caz, vom proceda la ștergerea completă a Datelor Personale dvs. de pe calculatorul Organizatorului, conturile sale de social media și vom solicita Partenerilor noștri să facă același lucru, fără nicio întârziere nejustificată.

Puteți exercita oricare dintre drepturile dvs. trimițându-ne un e-mail la adresa contact@credinromania.ro. Cererea dvs. va fi procesată în cel mult o lună de la primirea acesteia. În caz de îndoială cu privire la identitatea dvs. în legătură cu o astfel de cerere, ne rezervăm dreptul de a solicita o dovadă relevantă a identității.

Aveți și dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere responsabilă cu respectarea obligațiilor referitoare la Datele Personale. În România, de exemplu, autoritatea competentă este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (site web: https://www.dataprotection.ro/).

 

 1. Administrarea Cookie-urilor

4.1 General

Atunci când vizitați sau utilizați site-ul nostru web, informațiile referitoare la navigarea dispozitivului dvs. (adică calculatorul, laptopul, smartphone-ul, etc.) pot fi înregistrate sub forma de Cookie-uri instalate pe acel dispozitiv, în funcție de opțiunea pe care ați făcut-o referitor la Cookie-uri. Puteți modifica această opțiune și personaliza anumite setări referitoare la Cookie-uri configurând parametrii software-ului browserului dvs. Puteți consulta meniul de ajutor al browserului pentru mai multe informații.

Vă rugăm să rețineți că, dacă acceptați înregistrarea Cookie-urilor (în software-ul browserului dvs.), Cookie-urile integrate în paginile și conținuturile pe care le-ați consultat pot fi stocate temporar într-un spațiu dedicat al dispozitivului dvs. Ele vor fi citite doar de expeditorul lor.

Cu toate acestea, dacă refuzați înregistrarea Cookie-urilor sau dacă nu faceți o alegere referitor la colectarea Cookie-urilor, noi nu vom colecta Cookie-uri. Astfel, sau dacă ștergeți Cookie-urile deja salvate, nu veți mai putea beneficia de anumite funcționalități, care totuși sunt necesare pentru a accesa și naviga anumite zone ale site-ului web (de exemplu, accesul la conținut care necesită identificarea dvs.).

Dacă este cazul, ne declinăm orice responsabilitate pentru consecințele legate de funcționarea degradată a accesibilității site-ului nostru web rezultată din imposibilitatea noastră de a înregistra sau consulta Cookie-urile necesare pentru funcționarea lor și pe care le-ați dezactivat, refuzat sau șters.

 

4.2 Utilizarea și scopul Cookie-urilor

Doar emițătorul unui Cookie este susceptibil să citească sau să modifice informațiile conținute în el.

Atunci când vă conectați la site-ul web, putem fi conduși, în funcție de preferințele dvs., să instalăm diverse Cookie-uri pe dispozitivul dvs., permițându-ne să recunoaștem browser-ul acestuia în timpul perioadei de valabilitate a Cookie-urilor respective. În funcție de setările pe care le-ați optat, Cookie-urile pe care le emitem sunt utilizate în scopurile următoare:

Pentru a stabili statistici și volume de frecventare și utilizare a site-ului nostru și a funcțiilor sale.

Pentru a adapta afișarea și prezentarea site-ului nostru în raport cu preferințele dispozitivului dvs. (limba, rezoluția, sistemul de operare utilizat etc.).

Pentru a stoca informații referitoare la un formular pe care l-ați completat pe site-ul web.

 

4.3 Categorii de Cookie-uri

Cookie-urile pot fi „Cookie-uri persistente”, care rămân pe dispozitivul dvs. când vă deconectați, sau „Cookie-uri de sesiune”, care sunt șterse ori de câte ori închideți browser-ul web. Utilizăm ambele categorii de Cookie-uri în următoarele scopuri:

Cookie-urile de sesiune sunt Cookie-uri esențiale, administrate de noi pentru a vă permite să utilizați funcțiile disponibile pe site-ul nostru web.

Cookie-urile persistente sunt Cookie-uri de funcționalitate, care sunt administrate de noi pentru a ne permite să ne amintim alegerile pe care le-ați făcut referitor la utilizarea seite-ului nostru web pentru a vă oferi o experiență personalizată (de exemplu, preferința de limbă).

 

 1. Link-uri către alte site-uri web

Site-ul nostru web poate conține link-uri către alte site-uri web care nu sunt operate de noi. Dacă faceți clic pe un link către un site terț, veți fi redirecționat către site-ul lor web. În acest caz, vă sfătuim să consultați propriile lor politici de confidențialitate, politici referitoare la cookie-uri și termeni de utilizare. Nu avem control asupra și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul, politica de confidențialitate sau practicile oricărui site web sau serviciu terț.

 

 1. Modificări

Ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza această Politică de Confidențialitate în orice moment și la discreția noastră exclusivă. Vă recomandăm să revizuiți periodic această Politică de Confidențialitate pentru orice modificare. Modificările aduse acestei Politici de Confidențialitate sunt efective atunci când sunt postate pe această pagină. În cazul unei schimbări semnificative, vă vom notifica prin e-mail.

 

 1. Contactați-ne

Dacă aveți orice întrebări referitoare la această Politică de Confidențialitate și la Prelucrarea Datelor Personale, vă rugăm să ne contactați la: contact@credinromania.ro