Doar împreună putem să fim siguri că România se îndreaptă în direcția pe care ne-o dorim. Orice gând, sfat, proiect sau ajutor ne bucură.

Cred în România se finanţează prin cotizații, contribuții, donaţii, sponsorizări și redirecționări ale cotei de 2% din impozitul pe venit şi 20% din impozitul pe profit al companiilor partenere. Membrii asociației plătesc lunar o cotizaţie, pentru buna organizare şi desfăşurare a acţiunilor. Informaţiile privind veniturile şi cheltuielile asociației sunt disponibile tuturor celor interesaţi.